የAንድነት ሃይሎች ስብሰባ በቶሮንቶ (ካናዳ)

በIሕAፓ (ዴ) የቶሮንቶና Aካባቢው የድጋፍ ኮሚቴ Aባላት Aዘጋጅነትና በAንድነት ሃይሎች፤ በሲቪክ ማሕበራትና ታዋቂ ግለሰቦች ትብብርና ግምባር-ቀደምነት ወደፊት ሊመሠረት የታሰበውን ህብረት Eውን ለማድረግ ጥረት ሲያደርጉ በቆዩትና Aሁን Eያደረጉ ባሉት Aሰባሳቢ የሲቪክ ማሕበራት፤ የፖለቲካ

ተጨማሪ

በድል ማግስት ሽንፈት እንዳይኾን

(አበበች በላቸው) መቸም በቱንዝያ እና በግብጽ የተነሳው ሕዝባዊ አብዮት የሁለቱን አገሮች አምባገነን ገዥዎች ከገለበጠ ወዲህ ጭቆናና እና ድህነት በሰፈነበት አገር ሁሉ ስለሕዝባዊ ዐመፅ አስፈላጊነት እና ተገቢነት ብዙ ተጽፏል። ከእነዚህ አገሮች አንዷ ኢትዮጵያ

ተጨማሪ

በድል ማግስት ሽንፈት እንዳይኾን

(አበበች በላቸው) መቸም በቱንዝያ እና በግብጽ የተነሳው ሕዝባዊ አብዮት የሁለቱን አገሮች አምባገነን ገዥዎች ከገለበጠ ወዲህ ጭቆናና እና ድህነት በሰፈነበት አገር ሁሉ ስለሕዝባዊ ዐመፅ አስፈላጊነት እና ተገቢነት ብዙ ተጽፏል። ከእነዚህ አገሮች አንዷ ኢትዮጵያ

ተጨማሪ

በድል ማግስት ሽንፈት እንዳይኾን

(አበበች በላቸው) መቸም በቱንዝያ እና በግብጽ የተነሳው ሕዝባዊ አብዮት የሁለቱን አገሮች አምባገነን ገዥዎች ከገለበጠ ወዲህ ጭቆናና እና ድህነት በሰፈነበት አገር ሁሉ ስለሕዝባዊ ዐመፅ አስፈላጊነት እና ተገቢነት ብዙ ተጽፏል። ከእነዚህ አገሮች አንዷ ኢትዮጵያ

ተጨማሪ

የታክሲዎች ስራ ማቆም እንድምታ – በእስክንድር ነጋ

አስኮ፣ ላፍቶ፣ ለቡ፣ አያት ፣ ሲ.ኤም.ሲ፣ ዓለም ባንክ፣ ቀራንዮ፣ ኮተቤ፣ ቃሊቲ… የማለዳ ታክሲ ለወትሮውም መከራ ነው። ግፊያው የድብድብ ያህል ነው። ትላንት ሰኖ ግምቦት 8/2003 ግን ፣ ተጋፍቶ የሚገባበት ታክሲ የጠፋው ገና ከጠዋቱ

ተጨማሪ

የታክሲዎች ስራ ማቆም እንድምታ – በእስክንድር ነጋ

አስኮ፣ ላፍቶ፣ ለቡ፣ አያት ፣ ሲ.ኤም.ሲ፣ ዓለም ባንክ፣ ቀራንዮ፣ ኮተቤ፣ ቃሊቲ… የማለዳ ታክሲ ለወትሮውም መከራ ነው። ግፊያው የድብድብ ያህል ነው። ትላንት ሰኖ ግምቦት 8/2003 ግን ፣ ተጋፍቶ የሚገባበት ታክሲ የጠፋው ገና ከጠዋቱ

ተጨማሪ

የታክሲዎች ስራ ማቆም እንድምታ – በእስክንድር ነጋ

አስኮ፣ ላፍቶ፣ ለቡ፣ አያት ፣ ሲ.ኤም.ሲ፣ ዓለም ባንክ፣ ቀራንዮ፣ ኮተቤ፣ ቃሊቲ… የማለዳ ታክሲ ለወትሮውም መከራ ነው። ግፊያው የድብድብ ያህል ነው። ትላንት ሰኖ ግምቦት 8/2003 ግን ፣ ተጋፍቶ የሚገባበት ታክሲ የጠፋው ገና ከጠዋቱ

ተጨማሪ
1 502 503 504 505 506 512